INTERAKTYWNOŚĆ – wartością golfa

Dziś artykuł co w golfie ujęło mnie chyba najbardziej. To coś dzięki czemu golf jest postrzegany przez tych, którzy w niego „weszli” jako gra bardzo towarzyska

INTERKLASOWOŚĆ

Interklasowość odnosi się do zjawiska obecności i interakcji między osobami z różnych warstw społecznych lub ekonomicznych w kontekście tego sportu.

Jest to zjawisko ważne dla promocji golfa, ponieważ ten sport tradycyjnie był uważany za elitarny i dostępny głównie dla osób z wyższych warstw społecznych.

Interklasowość w golfie to norma bo spotykają się i grają razem osoby o różnych statusach społecznych, zawodowych i ekonomicznych. W grze możne spotkać zarówno osoby z wysokimi dochodami i wpływowymi stanowiskami społecznymi, jak również osoby z niższych klas społecznych czy średniej klasy pracujące.

W trakcie gry wszyscy gracze, niezależnie od swojego pochodzenia społecznego czy ekonomicznego, mają równy dostęp do pola golfowego i grają według tych samych zasad.

Mało tego w dobrze flajtów towarzyskich często ,a w turniejach zawsze, zawodnicy nie mają wpływu na to z kim grają, bo grupy są 4 osobowe. Z partnerem musisz przebywać razem kilka godzin

Interklasowość w golfie jest widoczna również poza samymi rozgrywkami, na przykład podczas imprez towarzyskich, turniejów czy spotkań klubowych, gdzie ludzie z różnych środowisk mają okazję do nawiązywania kontaktów i budowania relacji.

NIe ma oczywiście idylli

Z jednej strony golf sprzyja integracji społecznej i wymianie kulturowej, ponieważ ludzie o różnych doświadczeniach i perspektywach mogą uczyć się od siebie nawzajem i budować więzi. Z drugiej strony, kilka razy przez naście lat gry miałem przykłady 'klanowości” , gdzie tworzy się grupy wzajemnej adoracji i widać było pewne nierówności społeczne.

Nigdy nie miało to miejsca w relacjach osoby wykształcone i mniej „umne” a raczej „noworysze” i biedniejsze warstwy społeczne.

Tak jak pisałem jest to zjawisko marginalne, wynikające raczej z braku wychowania poszczególnych osób niż tendencji związanej z grą

Dlatego istotne jest promowanie otwartości, dostępności i różnorodności w społecznościach golfowych, aby zapewnić jak największą integrację i równość szans dla wszystkich miłośników tego sportu.