Szkolenie podstawowe 8H

Kurs golfa 8 h

Szkolenie z zakresu długiej i krótkiej gry

szkolenie z puttowania

( + materiały szkolniowe )

– szkolenie z reguł i przepisów

( + materiały  szkoleniowe)

– zadania domowe

sprzęt treningowy na czas kursu ( nie tylko lekcji)

 Zajęcia na terenie Śląska.

Uczę sportu od 1995 roku. Jestem pedagogiem

Uczę tak, żebyś zrozumiał ruch a nie go bezmyślnie powtarzał