3 miesięczny blok treningowy

3 miesięczny (25 h) blok treningowy dla początkujących

Szkolenie z zakresu długiej krótkiej gry

approach i putowanie

( + materiały szkolniowe )

poprzedzony testem zdolności motorycznych

indywidualny

– szkolenie z reguł i przepisów

( + materiały  szkoleniowe)

– zadania domowe

dopasowany indywidualnie cykl treningowy na

okres pełnych 3 miesięcy

( zajęcia ze mną plus zajęcia indywidualne)

analiza swingu ( Garmin Trackman) putta ( Capto)

sprzęt treningowy na czas kursu ( nie tylko lekcji)

 Zajęcia na terenie Śląska

Uczę sportu od 1995 roku. Jestem pedagogiem

Uczę tak, żebyś zrozumiał ruch a nie go bezmyślnie powtarzał