Zmiany w obliczaniu HCP wprowadzane przez R&A i USGA

Początkiem roku w światowym golfie zachodzą zmiany w obliczaniu HCP WHS . Oto tekst zamieszczony na stronie R&A , warto się z nim zapoznac

Organizacje R&A i USGA ogłosiły dzisiaj pierwszą aktualizację Systemu Handicapów Światowych™ (WHS™) w ramach trwającego przeglądu Zasad Handicapowych™ i Systemu Oceny Pola™, ze stałym naciskiem na dokładność, spójność i równość. Najnowsze zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r. Od czasu wprowadzenia WHS w wielu krajach odnotowano znaczny wzrost liczby wyników zgłaszanych do celów handicapowych, co odzwierciedla rosnącą atrakcyjność golfa. Każdego roku publikowanych jest ponad 100 milionów wyników, jednocząc miliony golfistów poprzez standardową miarę umiejętności gry. Aktualizacja z 2024 r. wykorzystuje dane dotyczące wydajności zebrane z całego świata, a także opinie otrzymane od wielu ze 125 krajów korzystających obecnie z systemu. Istotne aktualizacje WHS obejmują:

Włączenie pól golfowych o krótszej długości do systemu klasyfikacji pól: Ogólne wymagania dotyczące długości pól golfowych w systemie WHS zostaną znacznie zmniejszone. Zestaw tee na polu z 18 dołkami może mieć zaledwie 1500 jardów [1370 metrów], aby kwalifikować się do oceny Course Rating i Slope Rating®, a zestaw tee na polu z 9 dołkami może mieć zaledwie 750 jardów jardów [685 metrów]. Ta zmiana ma na celu rozszerzenie WHS na tysiące pól o krótszej długości, w tym pól par-3, i umożliwienie większej liczbie golfistów uzyskania i wykorzystania Handicapu.

Wykorzystanie oczekiwanego wyniku dla nierozegranego dołka: Wprowadzono ulepszenia w metodzie stosowanej do obsługi niezagranych dołków, która będzie teraz opierać się na oczekiwanym wyniku gracza, a nie na wyniku par netto. Ta nowa metoda pozwoli uzyskać różnicę wyników na 9 lub 18 dołkach, która dokładniej odzwierciedla umiejętności gracza. Ponieważ golfiści na całym świecie rozgrywają coraz więcej rund 9-dołkowych, oczekiwany wynik można również wykorzystać do przeliczenia rundy 9-dołkowej na różnicę wyniku 18-dołkową. W przypadku niektórych krajów oznacza to, że wyniki z 9 dołków będą brane pod uwagę przy obliczaniu Handicapu gracza bezpośrednio po dniu gry, zamiast czekać na ich połączenie z innym wynikiem z 9 dołków.

Częstsze korekty obliczeń warunków gry: Obliczanie warunków gry (PCC) zostało zmodyfikowane, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wprowadzenia korekt w przypadku nietypowych warunków gry. Stowarzyszenia krajowe miały swobodę wprowadzenia tej wersji na swoich platformach obliczeniowych, począwszy od lipca 2022 r., co ma zakończyć się do 1 kwietnia 2024 r.

Rozszerzone wytyczne dotyczące przeprowadzania oceny handicapu: Rola Komisji Handicapowej jest kluczowa dla powodzenia WHS, a Zasady zalecają regularne przeprowadzanie Przeglądu Handicapu lub co najmniej raz w roku, aby mieć pewność, że Indeks Handicapu® odzwierciedla zdolność gracza. Opracowano nowe narzędzia raportowania, które stowarzyszenia krajowe mogą włączyć do swojego oprogramowania dotyczącego HCP, aby pomóc Komitetom w skutecznym i spójnym przeprowadzaniu procesu przeglądu.

Od samego początku WHS uwzględnia wiele sposobów gry w golfa na całym świecie, dając stowarzyszeniom krajowym swobodę stosowania regionalnych elementów uznaniowych, mając na celu lepsze dostosowanie w czasie. Z tego powodu organy zarządzające oczekują, że kraje będą w dalszym ciągu zmieniać sposób obliczania handicapów pola, tak aby były one relatywne do wartości nominalnych, co sprawi, że docelowy wynik golfisty „grający do handicapu” będzie bardziej intuicyjny. Zachęcamy golfistów do odwiedzenia strony internetowej swojego krajowego stowarzyszenia, aby dowiedzieć się więcej na temat elementów uznaniowych mających zastosowanie w ich regionie. Dane kontaktowe stowarzyszeń krajowych można znaleźć na stronie internetowej WHS tutaj: https://www.whs.com/#association. Organizacje R&A i USGA uruchomiły także niedawno nowy Program akredytacji i interoperacyjności oprogramowania WHS, aby pomóc zapewnić spójność i dokładność w obliczaniu handicapów na całym świecie oraz pomóc w wyszukiwaniu Handicapu i zwracaniu wyników wyjazdowych kraj do kraju.

Claire Bates, dyrektor ds. handicapów w The R&A, powiedziała: „Na wczesnych etapach WHS osiągnęliśmy znaczny postęp, ale wiemy, że zawsze są obszary, które można ulepszyć w miarę gromadzenia większej ilości danych i informacji o systemie z całego świata. Prowadzenie procesu regularnych przeglądów jest ważne z punktu widzenia dobrego zarządzania i umożliwia nam zbadanie niektórych kluczowych obszarów, w odniesieniu do których otrzymaliśmy informacje zwrotne. Będziemy w dalszym ciągu współpracować z organizacjami HCP i krajowymi stowarzyszeniami na całym świecie, aby mieć pewność, że WHS zapewni golfistom system zapewniający rozsądną równowagę pomiędzy włączaniem a uczciwością, ułatwiając uzyskanie Indeksu Handicapowego tak łatwo, jak to możliwe, z zastrzeżeniem znaczących zabezpieczeń.” Steve Edmondson, dyrektor zarządzający ds. handicapów i oceny pól w USGA, powiedział: „Gra w golfa wciąż ewoluuje, a WHS dynamicznie wdraża te zmiany, aby pomóc wszystkim golfistom, gdziekolwiek grają. To monumentalny czas w golfie, a poprawa zarówno dostępności

R&A i USGA wspólnie uruchomiły i zarządzają WHS, aby zapewnić nowoczesny i responsywny system, który dokładnie odzwierciedla umiejętności gracza. Jest on obliczany poprzez włączenie Reguł Handicapowych i Systemu Klasyfikacji Pola i jest zarządzany przez szereg organów HCP i stowarzyszeń krajowych na całym świecie. Bardziej elastyczny i dostępny charakter systemu doprowadził do wprowadzenia udanych inicjatyw szeregu krajowych stowarzyszeń, których celem było ułatwienie uzyskania Handicapu i bycia częścią WHS. Odzwierciedlając procesy przeglądu innych obszarów zarządzania w golfie, w tym Reguł gry w golfa i Reguł statusu amatora, przeglądy WHS będą nadal przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, biorąc pod uwagę dane dotyczące wyników i informacje zwrotne, aby pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy .

Aby dowiedzieć się więcej o Systemie Handicapów Światowych, odwiedź stronę www.WHS.com.