Golf & Spa Resort Kunětická Hora

Dříteč 155, CZ-53305 Dříteč, Czechy

Tel.: +420 464 622 211

ww.gckh.cz

gckh@gckh.cz